Skip links

בדיקת קרקע ואספלט

מחלקת בדיקת קרקע ואספלט


מעבדות איזוטסט מציעה מגוון רחב של בדיקות בתחום הקרקע והסלילה, בדיקות אלה הינן בגדר חובה בפרויקטים הכוללים בניית תשתיות כגון סלילת כבישים הקמת גשרים ועוד. הבדיקות מתבצעות תחת הסמכה מטעם הרשות להסמכת מעבדות. בין סוגי הבדיקות אותן מבצעת המעבדה ניתן למצוא:

בדיקות שדה
צפיפות/רטיבות באמצעות מד גרעיני, צפיפות באמצעות חרוט חול/גליל מוחדר.
בדיקות מעבדה
משקל יחסי של קרקע, צפיפות אגרגט דק (בלתי פלסטי), תכולת דקים בקרקע ובאגרגטים, אינדקס פחיסות ומאורכות אגרגטים, שיעור התנגדות לשחיקה של אגרגטים (לוס אנג'לס), גריסות בריטית של אגרגטים, שווה ערך חול, תפיחה חופשית,  דירוג אגרגטים, גבולות סומך, צפיפות מקסימאלית (100%), מנת תסבולת קליפורנית (CBR), קביעת אחוז המים בקרקע ובסלע.
בדיקות אספלט

קביעת הרכב תערובת אספלט (מיצוי קר), צפיפות מדגמי אספלט, קביעת עובי מדגמי אספלט, יציבות נזילות תערובת אספלט בשיטת מרשל, קביעת אחוז חלל בתערובת אספלטית, צפיפות מקסימאלית תיאורטית, התאמה לדרישת נתיבי ישראל לתכן תערובת אספלטית, יציבות משתיירת, קידוח והוצאת גלילי אספלט.

בדיקות קרקע לפני בניה- למדידת פוטנציאל פליטת הראדון בקרקע

  1. ראדוןRn-222  הוא גז רדיואקטיבי אציל, חסר ריח, טעם וצבע, הראדון הינו אחד מבנות הראדיום שנוצר מהתפרקות האורניום, וקיים בכל סוג קרקע ובחומרי בניה כמו מלט, בלוקי בניה שונים ועוד.
  2. על פי תקנות התכנון והבניה (חלק כ"ב: הגנת מבנים מפני גז ראדון), אם ריכוז הראדיום-226 בקרקע גבוה מ- 50 בקרל/ ק"ג יש לפעול בהתאם להנחיות 'המשרד להגנת הסביבה- לביצוע פרט ראדון'.

בהתאם להנחיות 'המשרד להגנת הסביבה' מומלץ לבצע דיגום ומדידת תכולת חומרים רדיואקטיביים בקרקע בכל האזורים בארץ

מטרת הבדיקה ויתרונותיה:

  1. זיהוי מראש רמות חריגות של ראדון מהקרקע ובהתאם לכך קביעת דרגת ההגנה הנדרשת מפני חדירת ראדון מהקרקע.
  2. מתן יכולת לפתרון בעיה פוטנציאלית, בעלות קטנה ובשלבי הבניה הראשונים- פתרונות למניעת ראדון לאחר הבניה הינם קשים עד בלתי אפשריים ויקרים יחסית.

אופן ביצוע הבדיקה:

  1. מדידת תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים בקרקע (אורנים 238, ראדיום-226, תוריום-232, אשלגן 40) והמלאכותיים (לדוגמא צ'יזיום 137) בקרקע בדגש על מדידת פוטנציאל הראדון בקרקע.
  2. ניתוח תכניות הבניה ותנאי הקרקע, ביצוע איסוף דגימות קרקע מהשטח ולאחר מכן ביצוע אנליזה ספקטרלית במעבדה והפקת דו"ח תוצאות.
  3. משך הבדיקה הינו כחודש וחצי.

לחץ כאן לקבלת הצעת מחיר >>

הזמן סוכן לקבלת הצעה בביתך

התקשר לקבל הצעה מיידית. 1700-502-200

שלח תכנית וקבל הצעה במייל

לקוח מעבדות? להזמנת בדיקה לחץ כאן!

Leave a comment