Skip links

בדיקות מעבדה מוסמכת לפרויקט שלך!

כלל בדיקות המעבדה הנדרשות לפרויקטי בניה ותשתיות בישראל

קבל הצעת מחיר

כלל הבדיקות הנדרשות לקבלת היתר בניה ולטופס 4

בדיקות לבית פרטי

כלל הבדיקות הנדרשות על פי התקנים והמפרטים הרלוונטים

בדיקות לבניה רוויה

כלל הבדיקות לפרויקטים עתירי משאבים בסלילה, גשרים , מינהור ועוד

פרויקטי סלילה ותשתיות

שירותי התעדה לבניה ירוקה על פי תקן 5281

התעדה לבניה ירוקה 5281

ניטור וביצוע בדיקות חדשניות

טכנולוגית ניטור ובטיחות

ביצוע סקרי קרקע ובדיקות קרקע מתקדמות ליועצים

גיאוטכניקה

בין לקוחות החברה

צור קשר לשיחה מקצועית ויעילה

השאר פרטים, כבר מתקשרים..
Sending

מחלקות ויחידות פעילות

מעבדות איזוטסט מעמידה לשירותך למעלה מ 300 עובדים מקצועיים שמטרתם לספק עבורך את השירות האיכותי, המהיר והמקצועי ביותר בישראל

בדיקות בטון

כלל בדיקות הבטון המתקדמות בישראל

ניטור ובטיחות

מערכות ניטור וביצוע בדיקות חדשניות

בדיקות קרקע

מעבדת בדיקות קרקע למגוון שימושים

התעדה לבניה ירוקה

ביצוע בדיקות לפי תקן 5281 לבניין ירוק

בדיקות לכיבוי אש

בדיקות מעבדה על פי דרישות נציבות הכבאות

מכון בקרה

שירותי מכון בקרה לבניינים לפי דרישות החוק (בשיתוף מילגם)

מערכות המבנה

מגוון בדיקות למערכות ולמעטפת המבנה

גיאוטכניקה

ביצוע סקרי קרקע ובדיקות מעבדה מתקדמות

מעבדה מוסמכת ומאושרת לפי חוק התקנים

אישורים והיתרים בתוקף

היתר הממונה על התקינה
לצפיה בהיתר הממונה
הרשות להסמכת מעבדות
צפה בכתב ההסמכה
נציבות כבאות והצלה
צפיה באישור הרגולטור