בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש ⋆ מעבדות איזוטסט | מעבדות איזוטסט

בדיקות גילוי וכיבוי אש

בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש

מעבדות מבצעת את כלל הבדיקות נדרשות על פי נציבות הכבאות הארצית:

o מערכות גילוי אש ע"פ תקן 1220 חלק 3 (גלאים +רכזת)
o גלאים עצמאים- תקן 1220 חלק 5
o מערכות כיבוי אש בגז- תקן 1597
o מערכות כיבוי אש בארוסול – תקן 5102
o דלתות אש
o גלגלונים
o צנרת כיבוי אש
o תגובות בשריפה – 921
o בדיקת הפרדות אש- 931
o אינטגרציה
o זיהוי מוצרי חשמל
o אופיין רשת מים

Call Now Button
נגישות