Skip links

בדיקות בטון

בדיקת בטון


מעבדות איזוטסט מציעה ללקוחותיה את כל בדיקות בטון לשלד המבנה הנדרשות להנפקת טופס 4 (אישור חיבור לתשתיות) וכן מספר רב של בדיקות נוספות בתחום הבטון. בדיקת הבטון מבוצעות תחת הסמכה מטעם הרשות להסמכת מעבדות.

נטילת מדגמים של בטון טרי (תי 26 חלק 1)

בדיקות בטון טרי

סומך (שקיעה ושולחן זרימה), צפיפות, תכולת אוויר, זמן התקשרות, הפרשת מים (ת"י 26 חלק 2).

נטילה, הכנה ובדיקת חוזק לחיצה של דוגמות בטון שהתקשה במבנה (ת"י 26 חלק 6).

בדיקות בטון קשוי: מסה סגולית מרחבית, כושר ספיגות למים, עומק חדירה של מים בלחץ, ספיגות נימית (ת"י 26 חלק 5).

בדיקות בטון קשוי

מסה סגולית מרחבית, כושר ספיגות למים, עומק חדירה של מים בלחץ, ספיגות נימית (ת"י 26 חלק 5).

בדיקות לא הורסות

פטיש רתע (ת"י 26 חלק 7), רציפות כלונסאות שיטה סונית (ASTM D5882) ואולטרסונית (ASTM D6760).

בדיקות בטון קל

נטילה, הכנה, חוזק מסה סגולית מרחבית, תכולת רטיבות, כושר ספיגות (ת"י 1513).

בדיקות דייס צמנטי
חוזק לחיצה, הפרשת מים, שינוי נפח, כושר נזילות (ת"י 466 חלק 3)
בדיקות בנטונייט
צפיפות, צמיגות, תכולת חול, pH (סדרת תקני API)

לחץ כאן לקבלת הצעת מחיר >>

הזמן סוכן לקבלת הצעה בביתך

התקשר לקבל הצעה מיידית. 1700-502-200

שלח תכנית וקבל הצעה במייל