Skip links

מעבדות און ליין

מעבדות גאה להציג את מערכת מעבדות און-ליין. המתקדמת ביותר בישראל!

לקוח קיים? כניסה למערכת מעבדות און ליין

די לטלפונים, די להמתנה לתעודות. הכל בידך ובשליטתך, הלקוח!

לפניך מספר נתונים והסברים על השימוש במערכת.

אנו מאחלים לך הצלחה בכלל הפרויקטים ומקווים כי תיהנה מהמערכת ומרמת שירותי בדיקות המעבדה מהגבוהות והאיכותיות בעולם!

מה המערכת יודעת לעשות?

  1. הנפקת שם משתמש וססמא אישיים לכל יחידה/מנהל פרוייקט/מנהל איזור וכו'.
  2. שידור תעודות בזמן אמת – בו ברגע חתימתן למערכת.
  3. צפיה והדפסה של תעודות ישירות מהמערכת בכל זמן ללא תלות בגורם נוסף.
  4. שמירת כלל התעודות למשך כל זמן הפרויקט וכן חצי שנה לאחר הסיום או לפי דרישה אחרת ייחודית.
  5. שיתוף של תעודות עם גורמי מקצוע שונים ישירות מהמערכת.

הדבר יחסוך זמן עבודה יקר, ישפר את חווית המשתמש ויעילות העבודה כולה!!