Skip links

אישור התקשרות עם מעבדה

אישור התקשרות

אישור התקשרות עם מעבדה מוסמכת ומאושרת לצורך קבלת טופס 4 הינו חלק אינטגראלי מהליך הוצאת היתר בניה.

 

לרוב יזם המבקש לקבל היתר בניה מוועדת התכנון המקומית , יידרש להציג אישור התקשרות עם מעבדה מוסמכת ומאושרת שתלווה את הפרויקט שלו כנדרש בחוקים ובתקנים.

מעבדות איזוטסט מעניקה לך אישור התקשרות מהיר באופן מקוון ופשוט, עלייך רק למלא את פרטייך בטופס הבא וכל השאר אנחנו נעשה.

אישור התקשרות למעבדה במעבדות איזוטסט.

 

חשוב לבחור לך מעבדה איכותית ומקצועית שתלווה את הפרויקט ועוד חשוב הוא להיות מעורב בהליך הפעלת המעבדה.

לכל שאלה או עניין נוסף ניתן ליצור עמנו קשר בשלל דרכים המופיעות באתר או בקישור הבא

 

להסכם התקשרות עם מעבדה יש למלא את הטופס הבא או ליצור עמנו קשר.

הסכם התקשרות עם מעבדה מוסמכת
יש לחשב מרתף כקומה

בחר בדיקות נדרשות על פי וועדת התכנון

יש לוודא במסמכי דרישות הוועדה מידע זה
Sending