מעבדת כימיה אנליטית ⋆ מעבדות איזוטסט | מעבדות איזוטסט

מעבדה כימית

מעבדת כימיה אנליטית

מעבדות איזוטסט מציעה ללקוחותיה מגוון בדיקות כימיה אנליטית לשימושים שונים.

contact

להלן רשימת בדיקות אותן אנו מאפשרים לבצע.

לפרטים נוספים פנה אלינו.

 

טווחים

שם בדיקה

Aluminum

0.02 – 0.70 mg/L Al3+ Aluminum 07
0.01 – 1.00 mg/l Al3+ Aluminium

Ammonium

0.04 – 2.30 mg/L NH4-N Ammonium 3
0.05 – 3.00 mg/L NH4+
0.2 – 8.0 mg/L NH4-N Ammonium 10
0.2 – 10.0 mg/L NH4+
1 – 40 mg/L NH4-N Ammonium 50
1 – 50 mg/L NH4+
4 – 80 mg/L NH4-N Ammonium 100
5 – 100 mg/L NH4+
30 – 160 mg/L NH4-N Ammonium 200
40 – 200 mg/L NH4+
10 mm cuvette:0.1 – 2.5 mg/l NH4+ Ammonium
0.1 – 2.0 mg/l NH4-N
50 mm cuvette:0.01 – 0.50 mg/l NH4+
 0.01 – 0.40mg/l NH4-N

AOX

0.1 – 3.0 mg/L AOX AOX 3
0.01 – 0.30 mg/L AOX

BOD5 – Biochemical oxygen demand

2 – 3000 mg/L O2   BOD5
0.5 – 3000 mg/L O2   BOD5-TT

Cadmium

0.05 – 2.00 mg/L Cd2+ Cadmium 2
10 mm cuvette: 0.02 – 0.50 mg/L Cd2+ Cadmium
50 mm cuvette: 0.002 – 0.200 mg/L Cd2+

Carbonate hardness

1.0 – 15.0 °d Carbonate hardness 15
0.4 – 5.4 mmol/L H+

Chloride

0,5 – 50 mg/L Cl-   Chloride 50
5 – 200 mg/L Cl-   Chloride 200
10 mm cuvette:1 – 125 mg/l Cl- Chloride
50 mm cuvette:0.2 – 20.0 mg/l Cl-

Chlorine/Ozone

0.05 – 2.5 mg/L Cl2 Chlorine/Ozone 2
0.05 – 2.0 mg/L O3
10 mm cuvette:0.1 – 10.0 mg/l Cl2 Chlorine
50 mm cuvette:0.02 – 2.00 mg/l Cl2

Chlorine dioxide

0.15 – 5.00 mg/L ClO2 Chlorine dioxide 5
50 mm cuvette:0.04 – 4.00 mg/l ClO2 Chlorine dioxide

Chromate

0.1 – 4.0 mg/L CrO42- Chromate 5
0.05 – 2.00 mg/L Cr(VI)
when using semi-micro cuvettes 50 mm
0.01 – 1.00 mg/L CrO42-
0.005 – 0.500 mg/L Cr(VI)
10 mm cuvette: Chromate
0.1 – 6.0 mg/l CrO42- / 0.1 – 3.0 mg/l Cr(VI)
50 mm cuvette:
0.01 – 1.00 mg/l CrO42- / 0.01 – 0.45 mg/l Cr(VI)

total Chromium 2

0.05 – 2.00 mg/L Cr total Chromium 2
when using semi-micro cuvettes 50 mm
(REF 919 50):
0.005 – 0.500 mg/L Cr

Cobalt

10 mm cuvette: Cobalt
0.02 – 0.70 mg/l Co2+
50 mm cuvette:
0.002 – 0.300 mg/l Co2+

COD

2 – 40 mg/L O2   COD 40
5 – 60 mg/L O2   COD 60
15 – 160 mg/L O2   COD 160
15 – 160 mg/L O2   COD 160 Hg-free
50 – 300 mg/L O2   COD 300
50 – 600 mg/L O2   COD 600
100 – 1500 mg/L O2   COD 1500
400 – 4000 mg/L O2   COD 4000
1.00 – 10.00 g/L O2   COD 10000
1.0 – 15.0 g/L O2   COD 15000
5.0 – 60.0 g/L O2   COD 60000

Colour

50 mm cuvette: Colour
5 – 500 mg/l Pt
0.2 – 20 1/m
org. Complexing agents 10
0.5 – 10.0 mg/lIBiK org. Complexing agents 10

Copper

0.10 – 7.00 mg/L Cu2+   Copper 7
0.10 – 7.00 mg/L Cu2+   Copper 5
0 mm cuvette: Copper
0.1 – 10.0 mg/l Cu2+
50 mm cuvette:
0.01 – 2.00 mg/l Cu2+

Cyanide

0.02 – 0.80 mg/L CN- Cyanide 08
when using semi-micro cuvettes 50 mm
(REF 919 50): 0.005 – 0.100 mg/L CN-
10 mm cuvette:0.01 – 0.50 mg/l CN- Cyanide
50 mm cuvette:0.001 – 0.100 mg/l CN-

DEHA

0.05 – 1.00 mg/L DEHA DEHA 1

Detergents, anionic

10 mm cuvette:0.1 – 5.0 mg/l MBAS Detergents, anionic
50 mm cuvette:0.02 – 1.00 mg/l MBAS

Detergents, cationic

10 mm cuvette:0.2 – 5.0 mg/l CTAB Detergents, cationic
50 mm cuvette:0.05 – 3.00 mg/l CTAB

Ethanol

0.10 – 1.00 g/l EtOH Ethanol 1000
0.013 – 0.13 Vol.% EtOH

Fluoride

0.1 – 2.0 mg/L F- Fluoride 2
10 mm cuvette:0.05 – 2.00 mg/l F- Fluoride

Formaldehyde

0.1 – 8.0 mg/L HCHO   Formaldehyde 8
0.20 – 10.00 mg/L HCHO   Formaldehyde 10
0.02 – 1.00 mg/L HCHO

Hardness 20

1.0 – 20,0 °d Hardness 20
0.2 – 3.6 mmol/L
5 – 50 mg/L Mg2+
10 – 100 mg/L Ca2+

Hydrazine

10 mm cuvette:0.01 – 1.50 mg/l N2H4 Hydrazine
                         0.01 – 1.50 mg/l N2H4
50 mm cuvette:0.002 – 0.250 mg/l N2H4

HC 300/hydrocarbons

0.5 – 5.6 mg/l HC HC 300
30 – 300 mg/kg HC

Iron

0.10 – 3.00 mg/L Fe Iron 3
when using semi-micro cuvettes 50 mm
(REF 919 50): 0.02 – 1.00 mg/L Fe
10 mm cuvette:0.1 – 15.0 mg/l Fe Iron
50 mm cuvette:0.01 – 2.00 mg/l Fe

Lead

0.10 – 5.00 mg/L Pb2+ Lead 5
10 mm cuvette: 0.03 – 1.00 mg/L Pb2+ Lead
50 mm cuvette: 0.005 – 0.500 mg/L Pb2+

Manganese

0.1 – 10.0 mg/l Mn Manganese 10
0.02 – 2.00 mg/l Mn
10 mm cuvette:0.1 – 10.0 mg/l Mn Manganese
50 mm cuvette:0.01 – 2.00 mg/l Mn

Methanol

0.2 – 15.0 mg/L MeOH Methanol 15

Molybdenum

1.0 – 40.0 mg/l Mo(VI) Molybdenum 40
1.6 – 65.0 mg/l MoO42-

Nickel

0,10 – 7,00 mg/L Ni2+ Nickel 4
0,10 – 7,00 mg/L Ni2+ Nickel 7
10 mm cuvette:0.1 – 10.0 mg/l Ni2+ Nickel
                         0.1 – 10.0 mg/l Ni2+
50 mm cuvette:0.01 – 2.00 mg/l Ni2+

Nitrate

0.30 – 8.00 mg/L NO3-N   Nitrate 8
1.3 – 35.0 mg/L NO3-
0.3 – 22.0 mg/L NO3-N   Nitrate 50
2 – 100 mg/L NO3-
4 – 60 mg/L NO3-N   Nitrate 250
20 – 250 mg/L NO3-
0.9 – 30.0 mg/l NO3-N  Nitrate
4 – 140 mg/l NO3-
0.02 – 1.1 mg/l NO3-N  Nitrate Z
0.1 – 5.0 mg/l NO3-

Nitrite

0.003 – 0.460 mg/L NO2-N   Nitrite 2
0.02 – 1.50 mg/L NO2-
0.1 – 4.0 mg/L NO2-N   Nitrite 4
0.3 – 13.0 mg/L NO2-
10 mm cuvette:0.01 – 0.30 mg/l NO2-N / 0.10 – 1.00 mg/l NO2- Nitrite
50 mm cuvette:0.002 – 0.100 NO2-N / 0.005 – 0.250 NO2-

otal Nitrogen

0,5 – 22,0 mg/l N   total Nitrogen TNb 22
3 – 60 mg/l N   total Nitrogen TNb 60
5 – 220 mg/l N   total Nitrogen TNb 220

Organic Acids 3000

30 – 3000 mg/l CH3COOH Organic Acids 3000
0.5 – 50.0 mmol/l CH3COOH

Oxygen

0.5 – 12.0 mg/l O2 Oxygen 12

Peroxide 2

0.03 – 2.00 mg/l H2O2 Peroxide 2

pH 6.5 – 8.2

pH 6.5 – 8.2 pH 6.5 – 8.2
Phenolic-Index 5

Phenol

10 mm cuvette:0.1 – 7.0 mg/l Phenol Phenol
50 mm cuvette:0.01 – 1.00 mg/l Phenol
0.2 – 5.0 mg/l Phenolic-Index Phenolic-Index 5

ortho- and total-Phosphate

0,01 – 1,50 mg/l P (PO4-P)  ortho- and total-Phosphate 1
0,03 – 5,0 mg/l PO43-
0,20 – 5,00 mg/l P (PO4-P)   ortho- and total-Phosphate 5
0,5 – 15,0 mg/l PO43-
0,30 – 15,00 mg/l P (4-P)   ortho- and total-Phosphate 15
1,0 – 45,0 mg/l PO43-
5,0 – 50,0 mg/l P (PO4-P)   ortho- and total-Phosphate 45
15 – 150 mg/l PO43-
10,0 – 50,0 mg/l P (PO4-P)   ortho- and total-Phosphate 50
30 – 150 mg/l PO43-
0.04 – 6.5 mg/l PO4-P ortho-Phosphate
0.1 – 20.0 mg/l PO43-
0.2 – 17.0 mg/l PO4-P
0.5 – 50.0 mg/l PO43-

POC 200

0 – 200 mg/l POC AS 2020 POC 200
20 – 200 mg/l POC HS 2020
20 – 200 mg/l Polystabil® DK
2 – 40 mg/l Polystabil® KWI

Potassium

2 – 50 mg/L K+ Potassium 50

Residual Hardness 1

0.02 – 1.00 °d Residual Hardness 1
0.004 – 0.180 mmol/l
Silica
10 mm cuvettte:0.1 – 10.0 mg/L SiO2 Silica
0.1 – 5.0 mg/L Si
50 mm cuvette:0.02 – 3.00 mg/L SiO2
0.01 – 1.40 mg/L Si

Silver

0.20 – 3.00 mg/l Ag Silver 3

Starch

5 – 100 mg/l starch Starch 100

Sulphate

10 – 200 mg/l SO42-   Sulphate 200
200 – 1000 mg/l SO42-   Sulphate 1000

Sulfide

0.05 – 3.00 mg/L S2- Sulfide 3
10 mm cuvette:0.1 – 3.0 mg/l S2- Sulphide
50 mm cuvette:0.01 – 0.60 mg/l S2-

Sulphite

0,05 – 10,0 mg/l SO32-   Sulphite 10
5 – 100 mg/l SO32-   Sulphite 100

Surfactants

0,20 – 4,00 mg/l MBAS   Anionic surfactants 4
0,20 – 4,00 mg/l CTAB   Cationic surfactants 4
0,3 – 15,0 mg/l Triton® X-100   Nonionic Surfactants 15

Thiocyanate 50

0.5 – 50.0 mg/l SCN- Thiocyanate 50

Tin 3

0.10 – 3.00 mg/l Sn Tin 3

TOC

2,0 – 25,0 mg/l C   TOC 25
10 – 60 mg/l C   TOC 60
40 – 600 mg/l C   TOC 600

TTC / Sludge activity 150

5 – 150 µg TPF TTC / Sludge activity 150
0.050 – 2.300 E

Turbidity (Formazine/DIN)

50 mm cuvette:1 – 100 FAU Turbidity (Formazine/DIN)
0,5 – 40,0 1/m

Zinc

0.10 – 4.00 mg/l Zn2+ Zinc 4
10 mm cuvette:0.1 – 3.0 mg/L Zn2+ Zinc
50 mm cuvette:0.02 – 1.50 mg/L Zn2+

לפרטים נוספים אודות שירותי המעבדה הכימית

לחץ כאן או התקשר – 1700-502-200

Call Now Button
נגישות