Skip links

בדיקת יציבות עמודי תאורה ותרנים

מהות הבדיקה:

ניטור טכנולוגי של העמוד הנבדק וקבלת מידע מדויק על עמידתו או אי עמידתו בדרישות הבטיחות והתקינה, תוך התראה על כשלים מתפתחים.

קהל היעד:

עיריות, רשויות מקומיות ואזוריות, וכל גוף אחר שיש בשטחו או באחריותו עמודים ותרנים מסוגים שונים. בנוסף חברות אחזקה וגופים שונים העוסקים ביבוא או ייצור או בהתקנת עמודים ותרנים מסוגים שונים.

קצת רקע…

עמודי תאורה, תרנים, רמזורים, תמרורים, עמודי חשמל –בישראל מותקנים ​​יותר מ -2 מיליון עמודים מסוגים שונים. בכבישים, ברחובות, במגרשי ספורט ולמעשה…בכל מקום.

עמודים נתונים למגוון רחב של השפעות סביבתיות – גשם, רוחות, פגיעות רכבים ועוד, כך שתיאורטית, כל עמוד עלול להתמוטט, במועד לא צפוי, באם לא יתוחזק כראוי ו/או לא יוחלף בזמן.

מי לא חושש מהתמונה הזו? עמוד תאורת רחוב הצונח בעת סערה וגורם נזקים.

על פי הסטטיסטיקה באירופה ובישראל, 3% מעמודי תאורת רחוב שהותקנו לפני יותר מ 20 שנה, נגועים בקורוזיה או רופפים מסיבה אחרת, ומועדים לנפילה.

כאשר נופל עמוד תאורה או חשמל או רמזור, נגרם במקרה הטוב נזק כבד בסביבת הנפילה, ולעיתים קיימת סכנה של כבלי חשמל חשופים. במקרים פחות טובים קיימות פגיעות גוף.

בישראל נבדקו עד היום רק חלק מאלפי העמודים המותקנים לשימושים שונים, אך ורק לפני ההתקנה. בדיקה זו אינה תקפה לאחר מספר שנים של שימוש בעמוד.

רשויות מוסיפות על העמודים שלטי פירסום, תמרורים, ותוספות שונות. הטבע עושה את שלו. פגיעות שונות בעמודים מחלישות את עמידותם. בעלי החיים תורמים גם הם…

והעמודים – נחלשים, ובהעדר בדיקות ותחזוקה מונעת – פשוט נופלים…

כיצד מחליטים איזה עמוד להחליף ומתי?

מהם הקריטריונים שעל פיהם בודקים עמודים אלו ובאיזה אופן. האם על ידי דפיקות על העמוד? האם מנערים אותו? האם בודקים אותו בזכוכית מגדלת?

שאלות אלה היוו עבור האחים אוליבר ומתיאס רוך את הבסיס לפיתוח טכנולוגית בדיקה ייחודית באמצע שנות ה 90 של המאה הקודמת.

האחים רוך הקימו את חברת Roch Services Gmbh, שבסיסה בעיירה Lubuck בצפון גרמניה, העוסקת לאורך כל השנים אך ורק בפיתוח טכנולוגיה ובביצוע בדיקות בכל רחבי אירופה, תוך תיעוד המידע וחקירת התנהגות העמודים בתנאים שונים.

במסגרת פיתוח הבדיקה הייחודית ולאור ניסיונם המקצועי הרב והמוכח, חברת Roch Services Gmbh גם שותפה להגדרת סטנדרטים בינלאומיים מוכרים בתחום בדיקות היציבות של עמודים מסוגים שונים.

החברה צברה ניסיון של יותר מ 4,000,000 עמודים מסוגים שונים: בטון, פלדה, אלומיניום ועץ.

באמצעות הציוד המיוחד, והטכנולוגיה הייחודית, מבצע הצוות בדיקה מהירה של העמוד, ויכול לאתר כשלים בנקודות הרגישות להתרופפות, קורוזיה, סדקים או ריקבון, לאורך העמוד ועד עומק של מטר אחד.

המתודולוגיה הייחודית מאפשרת ניתוח של כל עמוד, על סמך מאגר הנתונים העצום הקיים.

בכך למעשה ניתן להבטיח את אמינות הפיענוח באופן מושלם.

תרבות האחזקה משתנה

תוצאות הבדיקה יכולות להצביע על המיקום המדויק של הכשל, על סוג הכשל, וכן קיימת יכולת להאריך את אורך ה"זמן הבטוח" של העמוד.

כאשר בדיקה הינה תקינה, מובטח שלא תתפתח קורוזיה ברמה שמסכנת את העמוד למשך 5 שנים לפחות.

יחד עם זאת, כאשר מתגלה קורוזיה ברמות מסוימות, מומלץ לבדוק את העמוד שנית אחרי שנתיים וחצי.

לעיתים מתקבלת תוצאה שהעמוד מסוכן, ויש להחליפו או לתקנו בהקדם אפשרי, ובמקרים חמורים יותר יש להחליפו או לתקנו באופן מידי.

מזמין הבדיקה מקבל תעודת זהות מקיפה של כל עמוד ועמוד, כאשר כרטיס הזיהוי של העמוד משובץ במערכת המידע הגאוגרפית העירונית (GIS).

אנו בודקים את כל סוגי העמודים הקיימים בישראל:

  • עמודי תאורת רחוב עד גובה 18 מטר
  • עמודי תאורה מרכזיים וגבוהים עד גובה 38 מטר
  • עמודי רמזור מסוגים שונים
  • עמודי טלפון וחשמל מעץ
  • עמודי בטון מסוגים שונים
  • עמודי סימון לאורך פסי הרכבת ובתחנות הרכבת
  • עמודי אספקת חשמל לרכבת החשמלית

תהליך הבדיקה:

בבדיקה של יציבות עמודים מבוצע ניטור של העמוד הנבדק וקבלת מידע מדויק על עמידתו או אי עמידתו בדרישות הבטיחות, תוך מתן התראה על כשלים מתפתחים, גם באזורים שאינם חשופים לעין.

בדיקה פיזית באמצעות חובק המותקן על כלי ממונע וחיישן מתוחכם, המשדרים יחד למערכת ממוחשבת המותקנת בכלי, ומאפשרת בדיקת העמוד ב 360 מעלות וניטור העמוד בנקודות הסיכון, כולל היסוד המותקן תחת לקרקע, בירגי החיבור, והחלק החיצוני של העמוד.