Skip links

בדיקה סוניות ואולטראסוניות

בדיקה סונית לכלונסאות

לפי תקן 00-5882-D-ASTM
בשיטה הסונית או בדיקה סוניות מצמידים מד תאוצה (Accelerometer)  על ראש הכלונס ומכים בעזרת פטיש פלסטיק על מישור ראש
הכלונס, כתוצאה מכך נוצרים גלי קול . פענוח וניתוח הגלים מאפשר להעריך את אורכו ורציפותו של הכלונס

לצורך קבלת תוצאות אופטימאליות יש להכין את האתר כדלקמן:

 1. הבדיקה תבוצע לכל הפחות לאחר 7 ימים מיום היציקה .
 2. מישור ראש הכלונס צריך להיות נקי: מבטון רזה )מיץ בטון( חלקי עץ )קרשים( חישוקים, בוץ מים, חלקים זרים חלקי בטון רופפים לכל חומר זר אחר.
 3. יש לסתת את ראש הכלונס 5-11 ס"מ עד לקבלת משטחים אופקיים.
 4. יש לאפשר גישה נוחה ובטוחה למרכז הכלונס חופשי מחישוקי ברזל וטפסנות.)הערה- במידה וקיימת טפסנות יש לאפשר גישה מקסימאלית לראש הכלונס להנחת מד התאוצה והקשה בעזרת פטיש הפלסטיק.
 5. יש לוודא כי ביום הבדיקה קיימת תוכנית מתווה של הכלונסאות.
 6. יש לוודא כי קיימים כל הפרטים הנדרשים לביצוע הבדיקה כגון: תאריכי יציקה, חוזק וסוג הבטון פרטי מהנדסי הקרקע ואו מהנדס שלד הבניין וסקר קרקע.

דוגמאות לראשי כלונס מוכנים לבדיקה:

1

222

?

לחץ כאן לקבלת הצעת מחיר >>

בדיקה אולטראסונית לכלונסאות

לפי תקן 20-6760-D-ASTM

השיטה האולטרא סונית מבוססת על תוצאות קריאת גלים של שני חיישנים (משדר וקולט) המוחדרים לצינורות מתכת מלאים במים אשר מרותכים לכלוב הזיון של הכלונס.

 

לצורך קבלת תוצאות אופטימאליות יש להכין את האתר כדלקמן:

 

 1. ■ לכלוב הזיון ירותכו לכל הפחות 2 צינורות (כמות הצינורות נקבעת ע"י יועץ הקרקע או מהנדס שלד הבניין וזאת ע"פ דרישתם וקוטר הכלונס) מתכת בקוטר מינימלי של 2.5" (63 מ"מ) הקצה התחתון של הצינור אהיה אטום.
 2. ■ הצינורות חייבים להיות מקבילים לכלוב הזיון אטומים וישירים ללא פגיעות ,שברים או סדקים.
 3. ■ הצינורות יהיו חתוכים בגובה של כ- 40 ס"מ מעל ראש הכלונס.
 4. ■ יש לאפשר גישה נוחה ובטוחה לביצוע הבדיקה ולכן יש לוודא כי  אזור הכלונס נקי מקרשים חישוקים או כל אלמנט העשוי לפגוע או לסכן את הבודק או הבדיקה.
 5. ■ יש להחדיר מים לצינורות 24 שעות לפני הבדיקה. ולוודא כי אין בריחה של מים, במידה והמים בורחים משמע צינור הבדיקה פגום ולא ניתן לבצע את הבדיקה.
 6. ■ מומלץ לסגור את החלק העליון של הצינור בכדי שלא תהיה חדירה של חומר זר.
 7. ■ ביצוע הבדיקה אהיה החל מהיום ה-7 לאחר היציקה.
 8. ■ יש לוודא כי ביום הבדיקה קיימת תוכנית מתווה של הכלונסאות.
 9. ■ יש לוודא כי קיימים כל הפרטים הנדרשים לביצוע הבדיקה כגון: תאריכי יציקה,שיטת ביצוע היציקה,חתך הקרקע, חוזק וסוג הבטון פרטי מהנדסי הקרקע ואו מהנדס שלד הבניין ודרישותיהם (באם יש כאלה)
 10. ■ צינור אטום או פגום  שקיים סיכון כי החיישן "יתקע" בו לא אהיה ניתן לבצע את הבדיקה לכלונס.

הזמן סוכן לקבלת הצעה בביתך

התקשר לקבל הצעה מיידית. 1700-502-200

שלח תכנית וקבל הצעה במייל

לקוח מעבדות? להזמנת בדיקה לחץ כאן!