אמנת השירות ⋆ מעבדות איזוטסט | מעבדות איזוטסט

אמנת השירות

סטנדרט השירות

 1. מעבדות איזוטסט מצהירה בזאת על מחויבותה לניהול החברה בכפוף לחוקי ותקנות מדינת ישראל  ולביצוע בדיקות בהתאמה לעקרונות מערכת ניהול איכות תקן 17025 ISO ותקן ISO 17020 ובכפיפות לתקנות ונהלי החברה.

2. מעבדות איזוטסט תפעל להעלאת מרכיב האיכות כשיקול מרכזי בפעילותה על ידי הקצאת משאבים זמינים, מעורבות הנהלה, ויישום מנגנוני בקרה.

3. מעבדות איזוטסט רואה עצמה מחויבת לסיפוק צרכי הלקוח על ידי מתן שירות איכותי כפי שנגזר מיעדי החברה, דרישות הלקוח, נורמות ומדדי שירות.

4. מעבדות איזוטסט רואה במשאב האנושי כלי מרכזי בהשגת יעדי החברה ויישום המחויבויות ללקוח. החברה תפעל לפיתוח רמת הידע והמומחיות של העובדים ולשילובם במאמצי שיפור האיכות.

5. מעבדות איזוטסט תפעל לעיצוב תרבות ארגונית של מקצוענות ומצוינות בשירות, שמירה על סביבה ארגונית נעימה והקפדה על בטיחות העובדים במקום העבודה.

6. מעבדות איזוטסט מחויבות לשמירה על סודיות המידע של לקוחותיה, לרבות מידע מגנטי.

7. מעבדות איזוטסט תפקח על אופן ביצוע הבדיקות בהתאמה לנהלים ושיטות מקצועיות תוך שמירה על יושר מקצועי וללא משוא פנים.

 8. מעבדות איזוטסט תבצע שיטות בדיקה בהיעדר כל לחץ מסחרי, כלכלי או אחר.

9. מעבדות איזוטסט תפעל לשיפור מתמיד של תהליכי העבודה וכן להבטחת ניהול ממוקד ומכוון תפוקות, עמידה בלוחות זמנים מוגדרים, התייעלות מתמדת, ועמידה בדרישות שוק משתנות.

Call Now Button
נגישות