תקן 931 - עמידות אש של אלמנטי בניין-שיטות בדיקה ⋆ מעבדות איזוטסט | מעבדות איזוטסט

בדיקת 931

תקן 931 – עמידות אש של אלמנטי בניין-שיטות בדיקה

שם הבדיקה: זיהוי אלמנטים ומוצרי בניין במסגרת הגנה פסיבית והפרדות אש בין אגפים
תקן 931 – עמידות אש של אלמנטי בניין-שיטות בדיקה

מהות הבדיקה: זיהוי המוצרים שהותקנו באתר והתאמתם לדרישות תוכנית הבטיחות

קהל היעד: כל הגורמים הנדרשים להציג את התעודה כחלק מקבלת היתר,רישוי עסק, טופס 4 ותעודת גמר מול הרשות המקומית ו/או שרותי הכבאות

תהליך הבדיקה והפקת התעודה:
שלב א-דרישות מהלקוח:
1. היתר בטיחות (גרמושקה) לבניה ו/או לרישוי עסק חתום
2. טפסי הצהרות חתומים של מהנדס שלד המבנה והקבלן המבצע.
3. תעודות בדיקה 931 של מכון התקנים למוצרים שהותקנו באתר
מסמכים אלו יהיו מוכנים ביום הבדיקה.

שלב ב-ביצוע הבדיקה בפועל:
4. בחינה ויזואלית של האלמנטים שהותקנו בחלל/פיר/חדר טכני
5. סיום הבדיקה וריכוז נתונים:
הבודק מוסר למזמין ו/או בא כוחו רשימה של אישורים והצהרות אותם הוא נדרש להמציא לצורך אישור התעודה, הרשימה וטפסי ההצהרה ישלחו בנוסף במייל ו/או בפקס.
ניתן למסור את המסמכים במעמד סיום הבדיקה.

שלב ג- אישור תעודה:
6. אישור התעודה כפוף לקבלת כל המסמכים שנדרשים במעמד ביצוע הבדיקה.

הערות:
• במידה וקיים חומר שלא ניתן לזיהוי ואבחון ע"י הבודק ו/או המזמין ולא קיים לגביו סיווג, הנ"ל ישלח לבדיקה במכון התקנים לבדיקה לפי תקן 931 שתבוצע על חשבון המזמין שלא במסגרת הבדיקה הנ"ל.
• במידה ולא יתקבלו המסמכים הנדרשים בתום 14 יום, מיום ביצוע הבדיקה תוצא תעודה עם מסקנה "אי התאמה" עקב אי קבלת מסמכים.

נוהל 565 נספח 3 מהדורה A-26.1.16

לחץ כאן לקבלת הצעת מחיר >>

 

 


לקוח מעבדות? להזמנת בדיקה לחץ כאן!

Call Now Button
נגישות